Privacy

Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt voor alleen het doel waar het voor bedoeld is, namelijk het huren en verhuren of kopen en verkopen van onroerend goed

Indien een bezichtiging niet leidt to verhuring of aankoop worden al uw gegevens door ons vernietigd.